Język angielski

Język angielski - poziom B2 - semestr zimowy 2018/2019

Język angielski - poziom B2 - semestr zimowy 2018/2019

Język angielski - poziom B1 - semestr zimowy 2018/2019

Literatura:    
Cotton D., Falvey D., Kent S., New Language Leader Upper-Intermediate, Pearson/Longman

SEMESTR ZIMOWY

Tematy: Medicine, Transport, Literature

Umiejętności: writing a short report; describing information in a table; making effective presentations; evaluating resources in the internet; writing an online review

SEMESTR LETNI

Tematy: Psychology, Cultures, Technology

Umiejętności: summarising an article, writing an essay; using formal and informal English; presenting one's own opinions; avoiding plagiarism


Ważne: wszystkie kursy dotyczą tzw. General English i może się na nie zapisać każdy.

W razie wątpliwości i pytań proszę pisać na adres: stwardo@hotmail.com


Język angielski - poziom B2 - semestr zimowy 2018/2019

Język angielski - poziom B2 - semestr zimowy 2018/2019

Język angielski - poziom C1 - semestr zimowy 2018/2019

Język angielski - poziom C1 - semestr zimowy 2018/2019