Język niemiecki - semestr zimowy

język niemiecki - poziom B1 - semestr zimowy